Mlýn Propast

Okolí

Malebná krajina, která je rodištěm českoamerický herec Jiří Voskovec, láka k pěším procházkám, výletům na kole a návštěvám historických staveb. Turistické cesty jsou dobře značené a náš personál Vám poskytne dostatek informací, kam na výlet. Kromě výletu do Kostelce nad Černými Lesy nebo hradu Český Šternberk, Vám pro představu nabízíme několik možností:


1. Ondřejovská hvězdárna a vrch Pecný

Přibližně třinácti kilometrová cyklo trasa Vás provede vyhlídovou cestou od rozcestí u Propastského rybníka k Ondřejovské hvězdárně na Vrch Pecný a zpět. Okruh začíná na hrázi rybníka. Zpočátku vede cesta po nefrekventované asfaltové komunikaci do obce Kostelní Střímelice. Vsi dominuje původně původně gotickýkostel sv. Martina z poč. 14. stol. a márnicí. Zde jsou krásné výhledy do Sázavského údolí. Za Kostelními Střímelicemi trasa odbočuje vlevo a polní cesta  značená modře Vás zavede na rozcestí Chlum. Pokračujeme po polní cestě do Ondřejova, kde se nachází Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka a Ondřejovská hvězdárna. Od hvězdárny pokračuje trasa výletu lesní cestou značenou červenou turistickou značkou na rozcestí Nad Havírnou. Zde odbočíme vpravo a zpevněná cesta značená zeleně Vás zavede zpět na hráz Propastského rybníka podél Zvánovickéh potoka.

Celkové převýšení trasy je 220 m.


2. Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem

Dvanáct kilometrů od našeho mlýna se nachází rozsáhlý areál bývalého Sázavského kláštera s bezmála tisíciletou tradicí, duchovní atmosférou a dávnými příběhy. Můžete se vypravit na pouť za svatým Prokopem, který roku 1032 založil v Sázavě jeden z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách. Málokteré mystické místo k Vám bude promlouvat tolika vjemy, jako tato křižovatka západní a východní kultury, slovanské i latinské zbožnosti. Můžete rozjímat poblíž poustevnické jeskyně sv. Prokopa, prozkoumat základy kostela z 11. století, kochat se nedostavěným trojlodím a unikátními gotickými freskami v interiérech, pohlédnout na ostatky zakladatele kláštera nebo se projít barokním konventem přeměněným na zámek. Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje severní zahradu se základy románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070 a prostor před dnešním kostelem s gotickou monumentální architekturou nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Dále cesta míří do barokního kostela sv. Prokopa a krypty pod ním, kde je uložena svatá relikvie z jeho těla. Gotickou kaplí Panny Marie s lidovými obrazy návštěvník projde do budovy bývalé klausury (obydlí mnichů). Prohlídka dále pokračuje expozicí nazvanou „Staroslověnská Sázava“ se spoustou středověkých rukopisů ve slovanském, latinském i českém jazyce a archeologickými nálezy z prostředí Sázavského kláštera.


 3. Hrusice – Výlet za Kocourem v botách

Výlet, který nadchne malé děti a dospělé vrátí do dětských let, je návštěva Ladova rodiště. Památník významného českého ilustrátora, mallíře a scénografa je od našeho mlýna vzdálen přibližně dvanáct kilometrů. Památník je otevřen celoročně a komentované prohlídky začínají každou celou hodinu od 10 : 00 – 16 : 00 ve dnech středa až neděle. Dopravní prostředek je možné zvolit kolo i automobil.


4. Konopiště

Státní zámek Konopiště je jedním z nejnavštěvovanějších a nejznámějích historických objektů v České Republice. V současné době nabízí čtyři stálé prohlídkové okruhy, museum sv. Jiří, návštěvu zbrojnice, výstavy a procházky v zámeckém parku. Pro zamilované je zde možnost uspořádání svatebních obřadu. Zámek Konopitě je od mlýna vzdálen dvace tsedm kilometrů.