Mlýn Propast

Náhradní plnění

Jako organizace, zaměstnávající více než 50% OZP, zajišťujeme náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Naši zákazníci tak, díky spolupráci s námi, mohou dosáhnout významné finanční úspory při zachování kvality služeb.

Co je „Náhradní plnění“?

Podnikatelský subjekt zaměstnávající více než 25 zaměstnanců má ze zákona povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud tuto povinnost nesplňuje, náhradní plnění, které poskytujeme (vypočítává se dle metodiky stanovené Zákonem o zaměstnanosti z celkové fakturace uhrazené na náš účet) snižuje při jeho uplatnění náklady našich klientů orientačně o úsporu na odvodu do státního rozpočtu (pokud je v plném rozsahu využitelná), která činí dvouapůlnásobek průměrné mzdy za jednoho zaměstnance/rok.

Náhradní plnění – vysvětlivka

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435//2004 Sb. o zaměstnanosti uložena povinnost do 15. února následujícího roku oznámit místně příslušnému úřadu práce plnění povinného 4% podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením může zaměstnavatel plnit tzv formou náhradního plnění tzn odběrem služeb od organizace zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením jako je VSP facility s.r.o. Pokud zaměstnavatel svoji povinnost 4% zaměstnanosti ZP osob nesplní sám nebo formou náhradního plnění je povinen odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek prům. mzdy v NH za 1 nesplněného zaměstnance.

Výpočet náhradního plnění

Přepočet odebraných služeb na přepočtený stav zaměstnanců se ZP tzn. rozsah náhradního plnění se počítá následovně.
Roční objem zakázky (bez DPH) se vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství a výsledkem je přepočtený počet zaměstnanců se ZP pro zápočet. Úspora na odvodu do státního rozpočtu (pokud je v plném rozsahu využitelná) činí dvouapůlnásobek průměrné mzdy za jednoho zaměstnance, což v násobku činí 2,5 x prům. mzda v NH x počet započitatelných osob.