Mlýn Propast

Historie


Mlýn se nachází v katastrálním území Hradec u Stříbrné Skalice a leží na Jevanském potoce. Aktuálně je bez funkčního vodního motoru. V r. 1930 vlastnil mlýn a pilu František Šalda.

Stručný popis

Mlýn v Hradci u Stříbrné Skalice ukazuje několik zajímavých barokních prvků. Mezi ně patří barokizující štít s letopočtem 1727, barokní mlýnská hranice a kasicizující kamenné ostění hlavních dveří s letopočtem 1815.

Mlýn Propast
Pohled na mlýn, Jan Sommer, 1988

Architektura mlýna

Jedná se o venkovský mlýn na potoce. Mlýnice a dům jsou pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené. Mlýn je jednopodlažní s dominantní zděnou stavební konstrukcí a najdeme na něm prvky baroka a klasicismu. Mezi dochované stavební prvky patří zdobený zděný štít,  malovaná výzdoba fasád a štítů, keramické prvky barokní a mladší, dveře, vrata, epigrafické památky  (nápisy, datování aj.) a vyskladňovací otvor.


 Technické vybavení mlýna

V roce 2011 bylo ve mlýně kompletní zařízení uměleckého válcového mlýna.
Vodní motory: Francisova turbína. V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu. První s průtokem 0,112 m3/s , spádem 5,1 m a výkonem 4,9 k, druhé mělo průtok 0,06 m3/s, spád 4,82 m, výkon 2,5 k.

Francisova spirální turbína, Petr Matějíček, 2011
Francisova spirální turbína, Petr Matějíček, 2011

Historické technologické prvky

 • turbína
 • transmise, řemenice, převody
 • mlýnská hranice – dvojnásobná
 • mlecí kámen
 • válcová stolice
 • vysévač hranolový
 • moučný vysévač
 • filtr
 • tlakový filtr
 • míchačka – válcová
 • výtahy a dopravníky
 • kapsový výtah
 • pytlová lávka